Disclaimer

Algemeen 
Deze website, online-academie.nl, (hierna te noemen "de Website") wordt beheerd door Online Academie bv (hierna te noemen "het Bedrijf"). Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer.

Inhoud Website 
Hoewel het Bedrijf zich inspant om de informatie op de Website zo accuraat en actueel mogelijk te houden, kunnen er geen garanties worden gegeven over de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid 
Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken. Daarnaast is het Bedrijf niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die op de Website wordt verstrekt.

Externe Links 
De Website kan links bevatten naar externe websites. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze externe websites.

Intellectuele Eigendom 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de Website liggen bij het Bedrijf. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud van de Website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Persoonsgegevens en Privacy 
a. Door het invullen van het contactformulier op de Website gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door het Bedrijf. 
b. Het Bedrijf verzamelt en verwerkt uw naam en e-mailadres uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetten. 
c. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij het Bedrijf daartoe wettelijk verplicht is. 
d. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Neem hiervoor contact op met het Bedrijf. 
e. Het Bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Toepasselijk Recht 
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.