Samen met onze implementatieconsultants zorgen we voor een succesvoll​e implementatie en landing van ​​het nieuw​​e LMS. En omdat uw organisatie en de omgeving continue verandert, blijven we intensief samenwerken om het LMS door te ontwikkelen. Als partner, niet als leverancier.

Implementatie

LEES MEER

Intake

Elke implementatie begint met een intake. We bespreken de doelstellingen en inventariseren gezamenlijk alle opleidingsprocessen. En natuurlijk komen alle technische aspecten aan de orde, zoals koppelingen met andere systemen en externe contentleveranciers. Tot slot stellen we samen de implementatieplanning en de teams vast.

Kick Off

De kick off is de formele start van de implementatie. Alle stakeholders en teamleden maken kennis met mijnLMS, de doelstellingen en de implementatieplanning.

Gefeliciteerd met jullie leerplatform! 

Organisaties veranderen continu. Processen veranderen continu. Applicaties en leveranciers moeten adaptief en flexibel zijn om die veranderingen te ondersteunen. 

Samen met het team van Online Academie verbeteren we continu het LMS en bewegen we mee met de veranderende omstandigheden. En ook hier proberen we onderscheidend te zijn; geen lange 'change' procedures om veranderingen gedaan te krijgen, maar rechtstreeks contact met de mensen verantwoordelijk voor Product Strategie en Ontwikkeling. 

Onze adviseurs staan dageljiks klaar om u te adviseren over alle onderwerpen zoals gebruikersadoptie, het ontwikkelen van leervormen en het zo optimaal inrichten van leerlijnen, kwalificaties en planningen. Ons online documentatiesysteem geeft 24/7 toegang tot waardevolle kennisartikelen; van het inrichten van preboarding tot de theorie van evaluaties en het maken van een evaluatieformulier.