Een goede onboarding zorgt voor een efficïent en gestroomlijnd introductieproces en tevreden medewerkers. Een goede onboarding draagt bewezen bij aan een hogere retentiegraad. 

Boarden van medewerkers

LEES MEER

Onboarding is een kernfunctie van mijnLMS. Leerpaden met taken en leervormen zorgen voor een duidelijk inzicht voor een medewerker voor én na de eerste werkdag.


Pre- en onboarding

In mijnLMS maak je eenvoudig met content uit de opleidingscatalogus en aangevuld met vrij te omschrijven taken een onboardingsleerpad. Elke leervorm of taak in het leerpad kan verplicht of facultatief gesteld worden en optioneel voorzien van een deadline (n dagen na indienstdatum).

Rapportages voor L&D en managers zorgen voor bewaking van de voortgang van een leerpad en daarmee van het onboardingsproces.

Een koppeling met een personeelssysteem zorgt voor automatisch toevoer van nieuwe medewerkers en toewijzing van onboardingsleerpaden. Zonder tussenkomst van L&D.

Maak snel en eenvoudig leerpaden die automatisch worden toegewezen aan nieuwe medewerkers. 

Bewaak deadlines met leerpadrapportages en automatische notificaties voor medewerker, L&D en managers.

Plan automatisch nieuwe leerpaden in als het onboardingsleerpad is afgerond of knip omvangrijke leerpaden op in delen.

Geef op basis van de organisatie, functie of type dienstverband het juiste onboardingsleerpad en maak zo bijvoorbeeld onderscheid tussen interne en externe medewerkers.